يکشنبه 1 بهمن 1396      

نوع خبر 
 
 
برگزاری یازدهمین سمینار اینترونشنال کاردیولوژی با تکیه بر عوارض مداخلات قلبی و عروقی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 
دوشنبه 18 دى 1396  18:42

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 1 بهمن 1396  18:5:57
تعداد بازديد از اين خبر : 226