نوع خبر 
 
 
شماره 32 و 33 خبرنامه معاونت آموزشی وزارت درمان و آموزش پزشکی منتشر شد
 
علاقمندان می توانند جهت ملاحظه خبرنامه ها روی لینک های زیر کلیک نمایند:

خبرنامه شماره 32
dme.behdasht.gov.ir/index.aspx

خبرنامه شماره 33
dme.behdasht.gov.ir/index.aspx
 
پنجشنبه 28 تير 1397  10:55

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 26 مهر 1397  14:47:8
تعداد بازديد از اين خبر : 562