دوشنبه 28 اسفند 1396      

نوع خبر 
 
 
سمینار یک روزه عفونت های شایع بعد از پیوند قلب در مرکز آموزشی ،تحقیقاتی ودرمانی قلب و عروق شهید رجایی
 
سه شنبه 27 تير 1396  13:4

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 26 اسفند 1396  8:41:15
تعداد بازديد از اين خبر : 1099