جمعه 31 شهريور 1396      

نوع خبر 
 
 
سمینار یک روزه عفونت های شایع بعد از پیوند قلب در مرکز آموزشی ،تحقیقاتی ودرمانی قلب و عروق شهید رجایی
 
سه شنبه 27 تير 1396  13:4

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 30 شهريور 1396  18:51:1
تعداد بازديد از اين خبر : 508