يکشنبه 29 بهمن 1396      

نوع خبر 
 
 
برگزاری سومین جلسه کاردیوآنکولوژی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 

به گزارش واحد روابط عمومی مرکز: سومین جلسسه کاردیوآنکولوژی با حضور اساتید و اعضاء محترم هیئت علمی در رشته های کاردیولوژی و آنکولوژی از بیمارستان های مختلف در مورخ 17 مردادماه سال جاری در مرکز قلب و عروق شهید رجایی برگزار شد.
در این جلسه در خصوص مسائل پژوهشی ،درمانی وآموزشی بحث و تبادل نظر شد که منجر به تصمیمات مهمی گردید.

خبرنگار: پیام احمدی کاشانی
عکس از: اکبر جعفری
چهارشنبه 18 مرداد 1396  13:45

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 29 بهمن 1396  10:32:38
تعداد بازديد از اين خبر : 1068