سه شنبه 24 مهر 1397      

نوع خبر 
 
 
Vaxigrip واکسن آنفلوانزا
 


واکسن آنفلوانزا Vaxigrip(Split virion, inactivated) محصول Sanofi- Pasteurفرانسه آماده عرضه در داروخانه های مرکز است .

بخش خدمات و مراقبتهای دارویی مرکز
يکشنبه 29 مرداد 1396  15:31

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 24 مهر 1397  12:36:55
تعداد بازديد از اين خبر : 2323