دوشنبه 28 اسفند 1396      

نوع خبر 
 
 
تقدیر بیمار سید مصطفی میر محمد صادقی از بخش نوتوانی مرکز قلب و عروق شهید رجایی 
دوشنبه 30 مرداد 1396  8:1

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 28 اسفند 1396  17:46:32
تعداد بازديد از اين خبر : 1604