پنجشنبه 28 دى 1396      

نوع خبر 
 
 
تقدیر بیمار سید مصطفی میر محمد صادقی از بخش نوتوانی مرکز قلب و عروق شهید رجایی 
دوشنبه 30 مرداد 1396  8:1

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 28 دى 1396  13:1:3
تعداد بازديد از اين خبر : 1284