سه شنبه 30 آبان 1396      

نوع خبر 
 
 
تقدیر بیمار سید مصطفی میر محمد صادقی از بخش نوتوانی مرکز قلب و عروق شهید رجایی 
دوشنبه 30 مرداد 1396  8:1

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 30 آبان 1396  2:27:43
تعداد بازديد از اين خبر : 1123