پنجشنبه 29 شهريور 1397      

نوع خبر 
 
 
برگزاری کارگاه آشنایی با دیالیز صفاقی در بیماران با نارسایی قلب در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 
چهارشنبه 22 شهريور 1396  15:13

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 29 شهريور 1397  12:0:29
تعداد بازديد از اين خبر : 1465