يکشنبه 27 اسفند 1396      

نوع خبر 
 
 
برگزاری کارگاه آشنایی با دیالیز صفاقی در بیماران با نارسایی قلب در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 
چهارشنبه 22 شهريور 1396  15:13

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 26 اسفند 1396  18:39:1
تعداد بازديد از اين خبر : 1018