پنجشنبه 29 شهريور 1397      

نوع خبر 
 
 
عکس های زیبا از طبیعت مرکز قلب و عروق شهید رجایی به همت اکبر جعفری پرسنل واحد سمعی و بصری
 


عکس ها از: اکبر جعفری از واحد سمعی و بصری 
پنجشنبه 20 مهر 1396  9:54

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 29 شهريور 1397  16:44:33
تعداد بازديد از اين خبر : 1514