سه شنبه 24 مهر 1397      

نوع خبر 
 
 
برگزاری کارگاه جستجوی الکترونیک منابع ویژه اعضاء محترم هیئت علمی مرکز
 


به گزارش روابط عمومی مرکز ، کارگاه جستجوی الکترونیک منابع ویژه اعضاء محترم هیئت علمی مرکز به صورت الزامی جهت ارتقاء رتبه علمی اعضاء با امتیاز بازآموزی می باشد که با همکاری معاونت آموزشی مرکز با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پژشکی دانشگاه علوم پژشکی ایران با حضور استاد سرکار خانم یزدان دوست در روز پنجشنبه مورخ 4 آبانماه سال جاری در سالن D  برگزار می گردد.

خبرنگار: پیام احمدی کاشانی
يکشنبه 30 مهر 1396  12:46

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 24 مهر 1397  13:7:31
تعداد بازديد از اين خبر : 1317