سه شنبه 24 مهر 1397      

نوع خبر 
 
 
برگزاری کارگاه Left Main & Bifurcation PCI در مرکز قلب و عروق شهید رجایی با حضور دکتر Thierry Lefevre
 
چهارشنبه 10 آبان 1396  10:18

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 24 مهر 1397  13:45:11
تعداد بازديد از اين خبر : 1116