دوشنبه 25 تير 1397      

نوع خبر 
 
 
برگزاری کارگاه Left Main & Bifurcation PCI در مرکز قلب و عروق شهید رجایی با حضور دکتر Thierry Lefevre
 
چهارشنبه 10 آبان 1396  10:18

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 24 تير 1397  22:40:43
تعداد بازديد از اين خبر : 879