پنجشنبه 23 آذر 1396      

نوع خبر 
 
 
برگزاری کارگاه Left Main & Bifurcation PCI در مرکز قلب و عروق شهید رجایی با حضور دکتر Thierry Lefevre
 
چهارشنبه 10 آبان 1396  10:18

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 23 آذر 1396  22:28:46
تعداد بازديد از اين خبر : 511