جمعه 30 شهريور 1397      

نوع خبر 
 
 
کنفرانس علمی نقد و داوری تخصصی مقالات با حضور استاد جناب آقای دکتر محمود رضوی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 
سه شنبه 7 آذر 1396  11:46

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 30 شهريور 1397  6:35:10
تعداد بازديد از اين خبر : 1042