نوع خبر 
 
 
برگزاری دوره های نیمه تخصصی و تخصصی کیفیت در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 

به منظور ارتقا و توانمند سازی پرستاران مرکز قلب و عروق شهید رجائی ،دوره های نیمه تخصصی و تخصصی کیفیت از زمستان سال1396 آغاز و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. این دوره با حضور مترون،کلیه سوپروایزران و سرپرستاران تشکیل می گردد که  شامل بیش از 23 کارگاه می باشد که با  هدف  تغییر نگرش و دانش افراد  نسبت به مسایل بالینی و غیربالینی در ارائه خدمات درمانی و مدیریتی برگزار می گردد. شایان ذکر است برای تدریس در این دوره ها ، از مدرسین داخل و خارج مرکز  استفاده می شود.

دکتر گل پیرا  مسئول اعتباربخشی مرکز هدف از برگزاری برنامه حاضر را، ارتقای دانش و مهارت  پرستاران در زمینه ارتقای کیفیت خدمات دانسته و خاطر نشان کردند این مرکز توانست با همکاری مسئولین وکارکنان ، رتبه درجه یک عالی اعتباربخشی را کسب نمایند و این نشان امر باعث تلاش بیشتر  همکاران در جهت ارائه خدمات مطلوب به بیمارانو  حفظ این درجه می گردد ،چرا که این مرکز به عنوان اولین بیمارستان ارتقای دهنده سلامت، مسئولیت سنگینی در امر ارتقای کیفیت داشته  و توجه بیشتر به معقوله بیمارمحوری را نیز در سرلوحه کر خود قرار داده است. این امر از طریق نظارت و کنترل بیشتر و استفاده عملی از ابزار های تصمیم گیری که از جمله مهم ترین انها شاخص های فرایندی و  پیامدی است ، می باشد.
 

در این دوره سعی شده اصول علمی و عملی، تکنیک ها و روش های نوین در حوزه کیفیت و ایمنی  براساس نیاز سازمان ،تهیه و تدوین شود  تا شرکت کنندگان بتوانند خدمات با کیفیت ، استاندارد و اثربخش را بیش از بیش را مدنظر قرار داده  و با اجرا و بکار بستن  صحیح این تکنیک ها بتوانند فرآیند ارائه خدمات  به گیرندگان خدمت را تعمیق بخشند.


از مباحث اصلی این دوره  می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-         نحوه کنترل و اصول اعتباربخشی، بهبود کیفیت و برنامه عملیاتی، کنترل و نظارت

-         اشنایی با اصول مدیریت و رهبری، منابع انسانی ،پایش و اندازه گیری عملکرد کارکنان و خصوصیات و ویژگی حرفه ای

-         حقوق گیرنده خدمت،بیمار محوری و اموزش به بیمار

-         مباحث تخصصی از جمله اصول و روشهای مراقبتهای پرستاری، گزارش دهی.

-         مدیریت خطا و خطر ،مدیریت بحران، کنترل عفونت و استریلیزاسیون

-         مدیریت تعارض ،تفکر نقادانه و ارتباط موثر.

این دوره شامل چندین کارگاه تخصصی می باشد و مدت زمان تقریبی آن نزدیک به 70 ساعت می باشد.

يکشنبه 10 دى 1396  15:20

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 27 مهر 1397  10:43:38
تعداد بازديد از اين خبر : 1360