دوشنبه 1 مرداد 1397      

نوع خبر 
 
 
برگزاری یازدهمین سمینار اینترونشنال کاردیولوژی با تکیه بر عوارض مداخلات قلبی و عروقی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 
دوشنبه 18 دى 1396  18:42

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 1 مرداد 1397  6:10:12
تعداد بازديد از اين خبر : 890