يکشنبه 1 بهمن 1396      

نوع خبر 
 
 
پیام تقدیر و تشکر جناب آقایان دکتر نوحی و مهندس کلباسی در خصوص حضور اساتید و همکاران محترم در مراسم حاجیه خانم کلباسی همسر مرحوم حضرت آیت الله خزعلی
 
يکشنبه 24 دى 1396  11:14

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 1 بهمن 1396  18:17:28
تعداد بازديد از اين خبر : 271