يکشنبه 27 اسفند 1396      

نوع خبر 
 
 
پیام تقدیر رئیس مرکز قلب و عروق شهید رجایی از کلیه همکاران و کارکنان در طی برگزاری ششمین همایش بین المللی قلب و عروق ایران
يکشنبه 13 اسفند 1396  14:18

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 27 اسفند 1396  1:18:22
تعداد بازديد از اين خبر : 459