پنجشنبه 29 شهريور 1397      

نوع خبر 
 
 
انتصاب دکتر مهشید ملکوتیان بعنوان رئیس مرکز تحقیقات کاردیوژنتیک از سوی رئیس مرکز قلب و عروق شهید رجایی
چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397  15:1

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 29 شهريور 1397  16:54:59
تعداد بازديد از اين خبر : 1316