چهارشنبه 23 آبان 1397      

نوع خبر 
 
 
آتنا قربانپور مقام اول کشوری در چهارمین جشنواره خوارزمی را از آن خود کرد(فرزند خانم معصومه علیزاده منشی بخش ICU.P2 و آقای رضا قربانپور پرسنل واحد حفاظت فیزیکی مرکز)


به گزارش واحد روابط عمومی مرکز:انتخاب آتنا قربانپور بعنوان مقام اول کشوری در چهارمین جشنواره خوارزمی (فرزندخانم معصومه علیزاده منشی بخش ICU.P2 و آقای رضا قربانپور پرسنل واحد حفاظت فیزیکی مرکز) را تبریک گفته و از خداوند متعال موفقیت روزافزون این عزیز را خواستاریم.


يکشنبه 23 ارديبهشت 1397  9:39

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 23 آبان 1397  4:35:40
تعداد بازديد از اين خبر : 1687