نوع خبر 
 
 
موفقیت آزمایشگاه مرکز قلب و عروق شهید رجایی به کسب نتایج عالی در ارزیابی خارجی کنترل کیفیت EQAS
 

به گزارش واحد روابط عمومی، آزمایشگاه مرکز قلب و عروق شهید رجایی موفق به کسب نتایج عالی در ارزیابی خارجی کنترل کیفیت EQAS دوره سوم سال 1396 در تمام بخش های آزمایشگاهی شامل هماتولوژی،انعقادی،بیوشیمی،هورمن شناسی،میکروب شناسی،انگل شناسی،بانک خون و سرولوژی گردید.این ارزیابی توسط شرکت پیشگام ایرانیان برای تمام آزمایشگاه های تشخیص طبی انجام شد.

خبرنگار: پیام احمدی کاشانی
شنبه 5 خرداد 1397  11:18

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 26 مهر 1397  22:5:46
تعداد بازديد از اين خبر : 731