نوع خبر 
 
 
دعوت به مشارکت در طرح های پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 

بدینوسیله  از کلیه همکاران مرکز جهت مشارکت در طرح های پژوهشی میدانی دعوت بعمل می آید تا در جهت همکاری با معاونت پژوهشی با تلفن های 3172 آقای پاشا تماس حاصل فرمایند.
شنبه 5 خرداد 1397  10:52

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 27 مهر 1397  1:4:23
تعداد بازديد از اين خبر : 1009