يکشنبه 28 مرداد 1397      

نوع خبر 
 
 
دعوت به مشارکت در طرح های پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 

بدینوسیله  از کلیه همکاران مرکز جهت مشارکت در طرح های پژوهشی میدانی دعوت بعمل می آید تا در جهت همکاری با معاونت پژوهشی با تلفن های 3172 آقای پاشا تماس حاصل فرمایند.
شنبه 5 خرداد 1397  10:52

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 28 مرداد 1397  4:7:58
تعداد بازديد از اين خبر : 831