سه شنبه 26 تير 1397      

نوع خبر 
 
 
انتصاب خانم دکتر شیوا خالق پرست اطهری بعنوان نماینده هیئت رئیسه برای بررسی و گزارش مشکلات احتمالی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 
پنجشنبه 31 خرداد 1397  12:11

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 26 تير 1397  21:26:31
تعداد بازديد از اين خبر : 634