نوع خبر 
 
 
انتشار کتاب ابعاد حقوقی شرکت های چند ملیتی در محتوای حقوق بین الملل ، تالیف : سید افشین حجتی (رئیس اداره حقوقی مرکز) و نفیسه ورعی
 

به گزارش واحد روابط عمومی مرکز،کتاب ابعاد حقوقی شرکت های چند ملیتی در محتوای حقوق بین الملل ، تالیف : سید افشین حجتی (رئیس اداره حقوقی مرکز) و نفیسه ورعی به تازگی توسط انتشارات سنجش و دانش منتشر شد.

خبرنگار: پیام احمدی کاشانی
دوشنبه 11 تير 1397  9:45

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 24 آبان 1397  4:33:11
تعداد بازديد از اين خبر : 634