نوع خبر 
 
 
انتشار کتاب مطالعه تطبیقی نقش دولت در ارائه خدمات بهداشتی ،درمانی و مراقبت های پزشکی در کشورهای ایران و امریکا ، تالیف : سید افشین حجتی (رئیس اداره حقوقی مرکز)
 به گزارش واحد روابط عمومی مرکز،کتاب مطالعه تطبیقی نقش دولت در ارائه خدمات بهداشتی ،درمانی و مراقبت های پزشکی در کشورهای ایران و امریکا ، تالیف : سید افشین حجتی (رئیس اداره حقوقی مرکز)  به تازگی توسط انتشارات سنجش و دانش منتشر شد.

خبرنگار: پیام احمدی کاشانیدوشنبه 11 تير 1397  9:40

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 24 آبان 1397  4:33:10
تعداد بازديد از اين خبر : 650