نوع خبر 
 
 
چهل روز در ناباوری از فوت همکار عزیزمان آقای اکبر جعفری گذشت،(اطلاعیه مراسم یادبود)
 
سه شنبه 13 شهريور 1397  9:2

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 27 مهر 1397  7:40:38
تعداد بازديد از اين خبر : 683