چهارشنبه 25 مهر 1397      

نوع خبر 
 
 
موفقیتی دیگر در جهت گسترش مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

 
چهارشنبه 14 شهريور 1397  12:36

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 25 مهر 1397  8:15:3
تعداد بازديد از اين خبر : 578