پنجشنبه 26 مهر 1397      

نوع خبر 
 
 
تجلیل خانواده همکار گرامی مرحوم آقای اکبر جعفری از ریاست محترم مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 
پنجشنبه 15 شهريور 1397  12:27

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 26 مهر 1397  15:40:23
تعداد بازديد از اين خبر : 729