چهارشنبه 25 مهر 1397      

نوع خبر 
 
 
هفته دفاع مقدس گرامی باد
 

به گزارش واحد روابط عمومی،رئبس و اعضاء هیئت رئیسه مرکز طی پیامی 31 شهریور آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی داشتند
يکشنبه 1 مهر 1397  13:17

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 24 مهر 1397  23:30:40
تعداد بازديد از اين خبر : 254