جلسه پایان سال مدیران و مسئولان با رئیس و هیئت رئیسه مرکز قلب و عروق شهید رجایی

۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۴۱