نشست کمیته علمی کشوری سیاست‌گذاری بیماری کووید ۱۹ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۶