برگزاری مراسم شب یلدا در بخش کودکان مرکز قلب و عروق شهید رجایی توسط واحد مددکاری در سال ۱۳۹۹

۰۳ دی ۱۳۹۹ ۱۲