تقدیر از آقای دکتر علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران بابت خدمات ارزنده به مرکز قلب و عروق شهید رجایی

۰۶ دی ۱۳۹۹ ۱۸