جشن میلاد با سعادت حضرت امام رضا (ع) در مسجد مرکز قلب و عروق شهید رجایی