جمعه 30 شهريور 1397      


فیلم های مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی


برای دیدن فیلم ها روی لینک زیر کلیک فرمایید:

www.aparat.com/v/yS3p5

-www.aparat.com/v/RJIZS

www.aparat.com/v/01TLC

www.aparat.com/v/Ng4BC

www.aparat.com/v/BHFZv

www.aparat.com/v/0KYE8