برگزاری دوره های جدید آموزش مداوم پرسنل خدمات مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

۲۹ آذر ۱۳۹۱ | ۱۰:۰۹ کد : ۳۰۶۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۷
دوره جدید آموزش مداوم پرسنل خدمات در جهت یادگیری ارتباطات صحیح، کاهش آلودگی و کنترل عفونت های بیمارستانی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی با آموزش سرگروه ها آغاز شد.
برگزاری دوره های جدید آموزش مداوم پرسنل خدمات مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، برگزاری این دوره ها با رویکردی جدید در نحوه آموزش به پرسنل خدمات مرکز و به صورت مداوم و هفتگی در مرکز برگزار می گردد.
پرسنل خدمات در این روش به 14 گروه تقسیم شده و برای هر گروه یک نفر به عنوان سرگروه تعیین می گردد. آموزش ها توسط زهرا حنیفی و علی فتح الهی به عنوان مسئولین خدمات به سرگروه ها داده می شود و سپس سرگروه با نظارت مسئولین خدمات، این آموزش ها را به زبان ساده تر برای دیگر اعضاء گروه خود آموزش می دهند.
این آموزش ها شامل:
- برخورد صحیح با بیماران، همراهان بیمار، پرسنل مرکز و...
- احساس مسئولیت در تمام جنبه های کاری
- نحوه نگهداری وسایل و لوازم
- نحوه نظافت
- نحوه صحیح حمل و جابجایی وسایل
و در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی شامل:
- نحوه استفاده از مواد ضدعفونی کننده و گندزدا و میزان استفاده از آنها
- شستشوی تی و دستمال ها
- تفکیک و حمل پسماند های عفونی و غیر عفونی
- نحوه استفاده از مواد ضدعفونی کننده برای سطوح و سطل های بیمارستانی

خبرنگار: سید امیر حسین میرکمال

نظر شما :