بخش تغذیه مرکز قلب و عروق شهید رجایی به عنوان واحد برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تهران در میان مراکز درمانی

۲۹ بهمن ۱۳۹۱ | ۱۶:۳۴ کد : ۳۱۵۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۱
بخش تغذیه مرکز قلب و عروق شهید رجایی، در میان تمامی مراکز درمانی به عنوان واحد برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شد.
بخش تغذیه مرکز قلب و عروق شهید رجایی به عنوان واحد برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تهران در میان مراکز درمانی

به گزارش واحد روابط عمومی مرکز، در مورخ شانزدهم بهمن ماه سال جاری برگ زرین دیگری به افتخارات مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی افزوده شد.
بخش تغذیه مرکز در کارگاه مدیریت واحد های تغذیه که در محل سالن همایش های رازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید، به عنوان واحد برگزیده و برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران در میان تمامی بخش های تغذیه مراکز درمانی تابعه دانشگاه ، انتخاب و معرفی گردید.
فعالیت های بخش تغذیه مرکز که منجر به انتخاب این واحد به عنوان واحد برگزیده شد بدین شرح می باشد:
1- انجام طرح های تحقیقاتی تغذیه ای
2- برگزاری کلاس های آموزشی تغذیه ای در سطوح مختلف برای دانشجویان
3- برگزاری کلاس های آموزشی تغذیه ای برای بیماران
4- چاپ کتابچه ها و پمفلت های آموزشی تغذیه ای
5- تهیه پوستر های تغذیه ای
6- تهیه و تکمیل چک لیست های نظارتی
7- انجام مشاوره های تغذیه ای بیماران در بدو پذیرش، حین بستری و زمان ترخیص
8- تهیه فرم ویزیت تغذیه ای جهت پرونده های بیماران
9- انجام آزمایشات کنترل کیفی مواد غذایی
10- تهیه جزوات آموزشی جهت نیروهای شرکت پیمانکار تغذیه و برگزاری کلاس های آموزشی بهداشت و صدور گواهی نامه برای آنها

خبرنگار: سید امیر حسین میرکمال

نظر شما :