فراخوان دومین جشنواره فرهنگی هنری جامعه پزشکی و پرستاری سراسر کشور با همکاری مرکز قلب و عروق شهید رجایی

۲۱ مرداد ۱۳۹۲ | ۱۸:۱۴ کد : ۳۳۴۷ خبر صفحه اول روابط عمومی
تعداد بازدید:۸۰
دومین جشنواره فرهنگی هنری جامعه پزشکی و پرستاری سراسر کشوربا همکاری مرکز قلب و عروق شهید رجایی در تاریخ 30مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.
فراخوان دومین جشنواره فرهنگی هنری جامعه پزشکی و پرستاری سراسر کشور با همکاری مرکز قلب و عروق شهید رجایینظر شما :