تقدیر یک نویسنده و مدرس از مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

۲۶ مرداد ۱۳۹۲ | ۱۳:۴۵ کد : ۳۳۴۹ خبر صفحه اول روابط عمومی
تعداد بازدید:۷۸
تقدیر یک نویسنده و مدرس از مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
تقدیر یک نویسنده و مدرس از   مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

نظر شما :