تقدیر یک کودک از معاون درمان و پرسنل بخش اطفال مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

۱۷ شهریور ۱۳۹۲ | ۱۶:۳۲ کد : ۳۳۶۹ خبر صفحه اول روابط عمومی
تعداد بازدید:۶۵
یک کودک از معاون درمان و پرسنل بخش اطفال مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی تقدیر شد.
تقدیر یک کودک از معاون درمان و پرسنل بخش اطفال   مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

نظر شما :