اولین کارگاه بهبود کیفیت در راستای پیشبرد اهداف اعتبار بخشی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۱۶:۱۸ کد : ۳۵۴۹ خبر صفحه اول روابط عمومی
تعداد بازدید:۸۰
اولین کارگاه بهبود کیفیت در راستای پیشبرد اهداف اعتبار بخشی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی در سال1393 در مورخ 21 اردیبهشت در سالن B برگزار گردید
اولین کارگاه بهبود کیفیت در راستای پیشبرد اهداف اعتبار بخشی

اولین کارگاه بهبود کیفیت در راستای پیشبرد اهداف اعتبار بخشی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی در سال1393 در مورخ 21 اردیبهشت در سالن B به سخنرانی جناب آقای دکتر رضا گل پیرا و با حضور مترون، مسئول بهبود کیفیت، سوپروایزران، سرپرستاران و کارشناسان اعتباربخشی برگزار گردید. در این کارگاه یک روزه، جناب آقای دکتر رضا گل پیرا مباحثی از جمله مدیریت کیفت جامع، بهبود کیفیت در مراکز درمانی با دیدگاه اعتبار بخشی، روش های تدوین برنامه بهبود کیفیت در بخش های درمانی و... مطالبی را مطرح نمودند و خاطر نشان کردند وجود برنامه بهبود کیفیت در راستای برنامه استراتژیک و اندازه گیری شاخص های مربوط به هر حیطه برای یک مرکز درمانی پویا امری ضروری بوده و باید انسجام کامل و زیر نظر مدیران طراحی و نظم و نظارت کافی پیاده سازی و پایش گردد.

داشتن چندین برنامه، علاوه بر ارتقاء کیفیت مرکز، باعث بالا رفتن انگیزه کارکنان و هم چنین ایمنی و رضایت بیماران خواهد گردید.


 

نظر شما :