برگزاری اولین جلسه آموزشی تخصصی ایمنی بیمار سال 1393درمرکز قلب وعروق شهید رجایی

۲۹ خرداد ۱۳۹۳ | ۱۳:۲۱ کد : ۳۶۲۸ خبر صفحه اول روابط عمومی
تعداد بازدید:۸۹
برگزاری اولین جلسه آموزشی تخصصی ایمنی بیمار سال 1393درمرکز قلب وعروق شهید رجایی
برگزاری اولین جلسه آموزشی تخصصی ایمنی بیمار  سال 1393درمرکز قلب وعروق شهید رجایی

در راستای پیشبرد اهداف اعتبار بخشی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی در سال1393، اولین جلسه آموزشی تخصصی ایمنی بیمار  مورخ 25 خرداد در سالن D به سخنرانی آقای مومنی مسئول ایمنی بیمار و با حضور دکتر رضا گل پیرا مسئول اعتباربخشی و هم چنین مترون، سوپروایزها، سرپرستاران و کارشناسان اعتباربخشی برگزار گردید. در این جلسه،  آقای مومنی در خصوص ایمنی بیمار  در راستای پیشبرد اهداف اعتبار بخشی، مطالب خود را بیان نمود.

موضوعات مطرح شده در این جلسه عبارتند از :

 - مدیریت ریسک در حوزه بهداشت و درمان

 - رویکردهای مدیریت خطر و ایمنی بیمار

 

 - روش اجرایی نه راه حل ایمنی بیمار

  ایشان خاطر نشان کرد، اجرای کامل و دقیق برنامه ایمنی بیمار کاری تیمی می باشدکه می بایست رویکرد ما، ارائه خدمات با کیفیت و ایمن برای کلیه مراجعین باشد و برای دست یابی به این هدف،آموزش مداوم و مستمر و همچنین نظارت دقیق برکلیه فعالیت کارکنان امری ضروری است. 
  


نظر شما :