بازدید تیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از امکانات هتلینگ مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

۲۹ خرداد ۱۳۹۳ | ۱۱:۰۷ کد : ۳۶۳۱ خبر صفحه اول روابط عمومی
تعداد بازدید:۸۴
بازدید تیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از امکانات هتلینگ مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

در مورخ بیست و هشتم خردادماه نود و سه تیمی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت بازدید از امکانات هتلینگ مرکز آموزش، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی جهت طرح تحول سلامت در مرکز حضور یافتند.

در ابتدای جلسه دکتر نوحی رئیس مرکز با خوش آمدگویی به اعضای تیم بازدید کننده ابراز امیدواری نمودند که پس از بازدید اگرضعفهایی  در بخش های مرکز در زمینه هتلینگ توسط تیم مشاهده شد بیان گردد تا هرچه سریعتر این ضعفها برطرف شده تا باعث افزایش رضایت مراجعین شود.

در ادامه دکتر افتخاری مدیر مرکز از حضور تیم بازدید کننده ابراز خوشنودی نمود و مطرح کرد که بازدید این تیم از امکانات هتلینگ  باعث افزایش کیفیت می شود. سپس به تشریح فعالیت های صورت گرفته در مدت زمان اجرای طرح تحول سلامت در مرکز پرداخت و رضایت مراجعین از این طرح را در سطح بالایی بیان کرد.

سپس تیم بازدید کننده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اطلاعات تکمیل شده هتلینگ توسط مرکز به بازدید پرداختند.

 

پس از بازدید حدود سه ساعته از بخش های بستری مرکز، مسئول گروه بازدید کننده بیان نمودند، امکانات هتلینگ مرکز قلب و عروق شهید رجایی جز مواردی که ثبت گردید در سطح مطلوبی در سطح کشور می باشد که با رفع این نواقص سطح هتلینگ ارتقاء می یابد.

در ادامه رئیس مرکز جناب آقای دکتر نوحی به مسئول فنی مهندسی مرکز دستور دادند که هرچه سریعتر مسائل فنی و زیباسازی بخش هایی که از طرف تیم بازدید کننده ثبت گردیده، جهت ارتقاء هتلینگ و افزایش خدمات به مراجعین ارتقاء یابد. 

نظر شما :