برگزاری اولین جلسه هیات امناء مستقل مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی

۰۱ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۹ کد : ۳۶۵۰ خبر صفحه اول روابط عمومی
تعداد بازدید:۴۶
اولین جلسه هیات امناء مستقل مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی در مورخ93/4/31 با حضور میهمانان واعضای هیات امناء در سالن D برگزار گردید.
برگزاری اولین جلسه هیات امناء مستقل مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی
به گزارش واحد روابط عمومی مرکز، اولین جلسه هیات امناء مستقل مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی در مورخ93/4/31 با حضور میهمانان واعضای هیات امناء در سالن D برگزار گردید.
اعضای شرکت کننده و میهمانان محترم عبارتنداز:
-جناب حجت السلام والمسلمین آقای سید محمد شهیدی(نماینده ولی فقیه ،معاون رئیس جمهور ورئیس بنیاد شهید وامور ایثار گران وعضو هیات امناء مرکز)
- جناب آقای دکتر ملک زاده(معاون تحقیقات وفن آوری وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وعضو هیات امناء مرکز)
-جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی(استاندار تهران و وعضو هیات امناء مرکز)
-جناب آقای دکتر نوحی( رئیس مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی وعضو هیات امناء مرکز)
-جناب آقای دکتر ملکی(معاون پژوهش مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی وعضو هیات امناء مرکز)
-جناب آقای دکتر حاجی میر اسماعیل(رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران وعضو هیات امناء مرکز)
-جناب آقای دکتر امین لو(مشاور وزیر ،دبیر مجامع شوراها وهیات امناء وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی)
-جناب آقای دکتر دانش جعفری(مشاور عالی وزیر بهداشت در برنامه تحول نظام سلامت)
-جناب آقای دکتر ابوالحلاج (رئیس مرکز بودجه وپایش عملکرد وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی)
-سرکار خانم آموزگار ( رئیس گروه اجتماعی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور) 
-جناب آقای مهند س فرزان (مشاور دبیر مجامع شوراها وهیات امناء وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی)
-جناب آقای دکتر چا وشیان(مشاور دبیر مجامع شوراها وهیات امناء وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی)
-جناب آقای مهاجر(کارشناس مرکز بودجه وپایش عملکرد وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی)

-جناب آقای دکتر گرجی(نماینده معاون آموزش وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی)
-سرکار خانم خلیلی (نماینده معاون فرهنگی ودانشجویی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی)
-سرکار خانم دکتر آهنی(نماینده معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی)
-جناب آقای دکتر پیغمبری(معاون آموزش مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی )
-جناب آقای دکتر صادقی(معاون توسعه ومدیریت منابع نیروی انسانی مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی )
-جناب آقای دکترافتخاری(مدیر مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی )
- جناب آقای دکتر گل پیرا (مسئول دبیرخانه برنامه ریزی استراتژیک مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی )
-جناب آقای نیک مهر(مدیر امور مالی وخزانه دار مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی )
-جناب آقای احمدی جهان(مسئول دبیرخانه هیات امناء مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی )


 

نظر شما :