تقدیر از سرپرستاران و پرستاران بخش اورژانس

۱۸ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۴:۴۲ کد : ۳۷۸۹ خبر صفحه اول روابط عمومی
تعداد بازدید:۱۰۳
تقدیر از سرپرستاران و پرستاران بخش اورژانس
تقدیر از سرپرستاران و پرستاران بخش اورژانس

به گزارش روابط عمومی مرکز،دفتر پرستاری از سر پرستاران و پرستاران بخش اورژانس تقدیر به عمل آورد.

بدنبال سومین جشنواره ارزشیابی بخشهای بستری درراستای استاندارهای اعتباربخشی درمرکز که در تاریخ 24 آذر ماه برگزار شد، بخش اورژانس در بین 21  بخش، بعنوان بخش برترمرکز، در ممیزی اعتبار بخشی معرفی گردید.

در همین راستا مصاحبه ای با سر پرستاران بخش اورژ انس انجام شد.

با توجه به این اصل که نحوه ارزشیابی و استاندارد ها بر 8 محور استوار است، از آقای داودی خواستیم تا در مورد 4 محور اول توضیح بفرمایند.

قدیری: آقای داودی ضمن تشکر و تبریک به شما و همه همکاران محترم بخش اورژانس، لطفا در مورد نحوه ارزشیابی و استاندارهای بخش تان توضیحاتی بفرمائید:آقای داودی: ضمن سلام و تشکر

در هر مجموعه کاری، مطمئناً عوامل مختلفی باعث پیشبرد سیستم می گردد که از جمله بحث مدیریت، نیروی انسانی، تجهیزات و ... می باشد. درمورد 4 محور اول:

 

1.مدیریت و رهبری

در بخش اورژانس اقدامات انجام گرفته، به دو بخش تقسیم می شود:

1. انتقال اطلاعات و دستورالعمل ها از مقامات ما فوق به پایین دست.

2. پایش و ارزیابی صحیح این اقدامات و تدوین برنامه های عملیاتی مربوطه.

 که در این خصوص به صورت تیتر وار می توان به مطالب زیر اشاره نمود:

- آگاهی پرسنل نسبت به رسالت بیمارستان و برنامه استراتژیک

- تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی

- برنامه بهبود کیفیت

- تدوین کتابچه توجیهی اختصاصی بخش اورژانس و CCU اورژانس

- تهیه و تدوین فرآنید های اصلی بخش

2. مستندات و گزارش نویسی :

با توجه به اهمیت گزارش نویسی و ثبت دقیق و کامل آن در راستای استاندارهای مشخص شده، پرونده همه بیماران با توجه به چک لیست  گزارش نویسی کنترل و چک می شود و جهت آموزش در معرض دید پرسنل قرار می گیرد.

 

3.ایمنی

در راستای تحقق ایمنی بیمار و آموزش در مورد استاندارهای الزامی ایمنی و آشنایی  با خط مشی و دستورالعمل های مربوطه، نقشه بخش اورژانس تهیه گردید و با توجه به نقشه و با هماهنگی واحد فنی و مهندسی، نقاط امن بخش اورژانس علامتگذاری گردید.

 

4.تجهیزات بخش

در این قسمت، تجهیزات حیاتی بخش شناسایی می شود و دستور العمل نحوه استفاده سریع، به پرسنل آموزش داده می شود. کالیبراسیون این تجهیزات بصورت دوره ای کنترل می شود.

قدیری: خانم آهنگری ضمن تشکر و تبریک به شما و همه همکاران محترم بخشCCU  اورژانس، لطفا در مورد 4 محور بعدی ارزشیابی توضیحاتی بفرمایید؟ 

خانم آهنگری: ضمن سلام و تشکر

 

5. ترالی اورژانس و داروها

 

ترالی های اورژانس طبق آخرین دستور العمل وزارت بهداشت تنظیم می شود. چک و تحویل ترالی ها در هر شیفت انجام و ثبت می گردد. دستگاه DC شوک بصورت روزانه و در هر شیفت شارژ و از صحت کارکرد آن با گرفتن استریپ، اطمینان حاصل می شود.

 آموزش های لازم به پرسنل در مورد نحوه استفاده و کارکرد  دستگاهها ی حیاتی (شوک، پپیس میکر، ساکشن و...) داده می شود و براساس چک لیست ها ارزیابی می شوند.

 

6.کنترل عفونت و بهداشت دست

توجه به اصول صحیح بهداشت دست، توجه به 5 موقعیت بهداشت دست، آگاهی پرسنل از خط مشی های کنترل عفونت، عمل به این خط مشی ها،  همچنین پروتکل های کنترل عفونت، رابط کنترل عفونت فعال و حضور مستمر در جلسات مربوطه مد نظر قرار می گیرد..

 

7.حقوق گیرنده خدمت

در راستای تحقق حقوق گیرنده خدمت، منشور حقوق بیماران در معرض دید بیماران قرار می گیرد و پرسنل ملزم به مطالعه و رعایت محورهای آن می شوند. کارکنان هنگام ورود به اتاق خود و بر بالین بیماران، خود را معرفی می نمایند و امکانات لازم جهت تضمین حفظ حریم خصوصی بیمار تا حد امکان فراهم می شود.

 

8.مراقبت های پرستاری و بالینی

پایش و تکمیل فرم ارزیابی بدو ورود بیماران بستری، به درستی انجام می شود و توضیحات لازم هنگام تغییر و تحول بخش در مورد  مراقبت های پرستاری و درمانی، شیفت به شیفت داده می شود.

قدیری: اگر همه پرسنل در همه بخش ها خود را ملزم به رعایت استاندارد ها نمایند تاثیر بسزایی در ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به بیماران خواهیم داشت. لطفا در موررد چگونگی ملزم نمودن پرسنل توضیح بفرمایید؟

خانم آهنگری: طبق چک لیست های مربوطه و پایش و حضور مستمر بر بالین بیماران و درخواست مداوم از پرسنل جهت رعایت استانداردها، منجر به انجام فرآیندهای مربوطه توسط پرسنل خواهیم شد.

 

قدیری: برای اینکه طی ارزیابی وزرتخانه که در پیش رو داریم بتوانیم مجددا رتبه درجه یک عالی را کسب نمائیم، چه برنامه ریزی هایی باید داشته باشیم؟

 

خانم آهنگری: نیاز به آگاه نمودن همه پرسنل از فرایندهای کاری و خصوصًا ارکان اعتبار بخشی در بیمارستان می باشد که  بسته به بخش مورد نظر می تواند متفاوت باشد و اهمیت این موضوع برای کلیه پرسنل باید توضیح داده شود که در نهایت منجر به یک ارائه یک مراقبت با کیفیت برای بیمار شود. البته برای الزام پرسنل جهت همکاری و همیاری در امر اعتباربخشی داشتن امکانات و تجهیزات کافی، حمایت های بالا دست و اهرم های تشویقی مناسب کار ساز خواهد بود و در نهایت نظارت مستمر و مداوم همراه با تبادل اطلاعات کافی بین مدیریت و پرسنل می تواند پایش خوبی برای پیشبرد اهداف اعتبار بخشی در مرکز باشد.

 


 

گزارشگر : قدیری

 

عکاس : جعفری

 

نظر شما :