انتقال اطلاعات بیمار از طریق مدل SBAR در کلیه بخش های بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۱:۱۹ کد : ۳۸۴۵ خبر صفحه اول روابط عمومی
تعداد بازدید:۱۰۸
انتقال اطلاعات بیمار از طریق مدل SBAR در کلیه بخش های بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی
انتقال اطلاعات  بیمار از طریق مدل SBAR در کلیه بخش های بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی
به گزارش روابط عمومی مرکز قلب و عروق شهید رجایی،  بدنبال طراحی، آموزش و اجرای مدل SBAR  از آبان ماه سال 93 بصورت پایلوت در 5 بخش بیمارستان، در حال حاضر کلیه بخش های بیمارستان موفق به اجرای مدل SBAR  شدند.

در همین زمینه و در راستای اجرای یکی از اهداف استراتژیک دفتر پرستاری تحت عنوان بهبود فعالیت های ارتباطی شاغلین مرکز، در خدمت  سر پرستاران بخش هایی هستیم که بصورت داوطلبانه قبل از ابلاغ به آنان، شروع به انتقال اطلاعات بیماران خود به این روش نمودند.

قدیری: آقای قربانی سر پرستار بخش CCUA  ضمن تشکر از شما و پرستاران محترم بخش، لطفا در خصوص اجرای مدل SBAR دراین بخش توضیحاتی بفرمایید؟


آقای قربانی: با سلام و احترام؛ بدنبال قرار گرفتن خبر اجرای آزمایشی انتقال اطلاعات بیماران به روش SBAR در 5 بخش بیمارستان به صورت پایلوت در روی سایت؛ و با اطلاع یافتن از اهمیت این موضوع در راستای ارتقای ایمنی بیماران، به مطالعه و اجرای آن در بخش CCU.A اقدام نمودم.

قدیری: خانم معتمد خواه سرپرستار بخش CCUB  ضمن تشکر از شما و پرستاران محترم بخش، لطفا بفرمایید SBAR  در چه حیطه های کاربرد دارد؟


خانم معتمد خواه: با سلام و تشکر از شما و پرسنل محترمتان؛ مدل  SBAR درسه مرحله اجرا می شود 1-انتقال اطلاعات از شیفتی به شیفت دیگر 2- انتقال اطلاعات از بخشی به بخش دیگر 3- انتقال اطلاعات به صورت تلفنی و یا حضور ی به پزشک.

قدیری: خانم کهنگی سر پرستار بخش جراحی زنان با تشکر از شما و پرسنل محترم بخش، لطفا در مورد انتقال اطلاعات بیمار از شیفتی به شیفت دیگر توضیح بفرمایید؟


خانم کهنگی: با سلام و احترام؛ جهت انتقال اطلاعات بیمار از شیفتی به شیفت دیگر از فرم های الکترونیک مخصوصی که توسط سوپروایزر آموزش سلامت خانم خالق پرست در قسمت گزارش گیری بیماران در کامپیوتر  قرار داده شده است، استفاده می شود. این فرم شامل4 قسمت: موقعیت، سابقه بیمار، ارزیابی بیمار؛ و توصیه ها و پیشنهادات لازم می باشد. حسن این کار، انتقال اطلاعات بیماران با ساختار مشخص و یکسان در کلیه بخش ها به منظور حفظ ایمنی بیماران و جلوگیری از خطا های احتمالی در انتقال اطلاعات بیماران است.

قدیری: خانم عابدینی سر پرستار بخش دیپلمات  با تشکر از شما و پرسنل محترم بخش، لطفا در مورد انتقال اطلاعات بیمار از بخشی به بخش دیگر توضیح بفرمایید؟


خانم عابدینی: با سلام و احترام؛  به منظور انتقال صحیح، مختصر و کامل اطلاعات بیماران از بخشی به بخش دیگر از فرم بین بخشی SBAR استفاده می شود تا روند انتقال اطلاعات بیماران به طور یکسان و دقیق انجام گیرد. در این فرم ثبت اطلاعات بیمار با تیک زدن موارد ذکر شده و توضیحات مختصر و مفید صورت می گیرد. لازم به ذکر است که هدایت و اجرای این مدل توسط سرپرستار قبلی خانم شبنم زعفری، شروع شده بود که در حال حاضر توسط اینجانب و همکاران پرستاری این بخش ادامه یافته است.

 

قدیری: خانم جهانسوز سرپرستار بخشVIP  با تشکر از شما و پرسنل محترم بخش؛ لطفا در مورد انتقال اطلاعات بیمار به صورت تلفنی و یاحضوری به پزشک توضیحاتی بفرمایید؟


خانم جهانسوز: با سلام و احترام؛ به منظور انتقال اطلاعات بیماران توسط پرستاران به پزشک با روند یکسان، از این مدل استفاده می شود به این صورت که پرستار پس از معرفی خود، بخش خود، نام بیمار، نام بخش، شماره تخت، تشخیص، مشکل بیمار و... ؛ ابتدا موقعیت موجود را برای پزشک تشریح می کند. سپس با ذکر سابقه و گذشته بیمار، نتیجه ارزیابی  وضعیت حال بیمار را توصیف می کند و نهایتا پیشنهادات خود را در راستای کمک به بهبودی بیمار ذکر می کند.

قدیری: خانم ابراهیم پور سرپرستار بخشICUA  با تشکر از شما و پرسنل محترم بخش، لطفا بفرمایید آیا مدلSBAR  فقط مختص پرستاران است ؟


خانم ابراهیم پور : انتقال اطلاعات با مدل SBAR در واقع در راستای بهبود فعالیتهای ارتباطی شاغلین مرکز است؛ لذا فقط شامل حال پرستاران نیست بلکه هر یک از اعضای تیم درمان مانند پزشکان هم به هنگام انتقال اطلاعات بیماران  باید از رویه یکسانی پیروی کنند که SBAR  یک مدل موثر در تحویل و تحول بیماران در این خصوص می باشد.

 

 

نظر شما :