برگزاری کارگاه آشنایی و نحوه استفاده از منابع الکترونیک پزشکی: OVID در مرکز

۲۸ آذر ۱۳۹۴ | ۱۳:۲۴ کد : ۳۹۹۵ خبر صفحه اول روابط عمومی
تعداد بازدید:۹۰
برگزاری کارگاه آشنایی و نحوه استفاده از منابع الکترونیک پزشکی: OVID در مرکز
برگزاری کارگاه آشنایی و نحوه استفاده از منابع الکترونیک پزشکی: OVID در مرکز
به گزارش واحد روابط عمومی مرکز،کارگاه آشنایی و نحوه استفاده از منابع الکترونیک پزشکی: OVID ،روز پنج شنیه مورخ94/9/26 درسالن D مرکزقلب وعروق شهید رجایی برگزار گردید.

نظر شما :