برگزاری چهارمین جلسه هیات امناء مستقل مرکز

۲۲ دی ۱۳۹۴ | ۱۴:۱۳ کد : ۴۰۰۶ خبر صفحه اول روابط عمومی
تعداد بازدید:۱۰۴
برگزاری چهارمین جلسه هیات امناء مستقل مرکز
برگزاری چهارمین جلسه هیات امناء مستقل مرکز
به گزارش واحد روابط عمومی مرکز، چهارمین جلسه مستقل هیأت امناء مرکز آموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی روز دوشنبه مورخ 94/10/21 باحضور دکتر حسن امین لو ،دکتررضا ملک زاده ،حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی شهیدی،دکتر سیدجوادحاجی میراسماعیل و دکترمجید ملکی بعنوان اعضاءهیأت امناء ودکترفریدون نوحی رئیس مرکز،دبیر وعضوهیأت امناء مرکز ونمایندگان معاونت های وزارت متبوع وهیئت رئیسه مرکز برگزار گردید.
دراین جلسه ابتدا دکترامین لو ضمن ارائه گزارش صورتهای مالی مرکز درسال 1393 بیان کردند که این مرکز درمورد روند سازوکارهای مثبت مالی در سطح کشوری بالاتراز سایر دانشگاهها  می باشد.


درادامه حجت الاسلام والمسلمین شهیدی نیز ضمن  تمجید از عملکرد مرکز ودرراس آن جناب آقای دکترنوحی ،بیان نمودند با توجه به اینکه دراین سالها مادراکثردانشگاهها با کمبود منابع مشکل داریم ولیکن بادرایت ومدیریت دکتر نوحی ،اعضاء وهمکاران بسیار عالی ،این مرکز جزء مراکز منحصر به فرد ایران می باشد که در طرح تحول سلامت نیز به نحو احسن وظایف خودرا اعمال نموده است.سپس دکتر حاجی میراسماعیل ضمن تشکر از جناب آقای دکتر نوحی ازروند روبه رشد مرکز تشکر وقدردانی نمودند وآقای دکتر نوحی را به عنوان الگویی درسطح بهداشت ودرمان کشوردانستند.


آقای دکترملک زاده نیز ضمن تشکر از زحمات بی پایان جناب آقای دکترنوحی وکلیه اعضاءهیأت علمی،پرسنل مرکز شهیدرجایی را به عنوان یک نقطه امیددرسطح کشور یادکردند که درهمه سطوح(آموزش،درمان وتحقیقات)ازحد نصاب کشوری یک سطح بالاتر است.

درپایان جناب آقای دکترنوحی ضمن تقدیر وتشکر از حمایتها ونظر لطف آقای دکتر امین لو واعضاء محترم هیأت امناء به ارائه گزارش عملکرد مرکز پرداختند که درکلیه سطوح باتوجه به شاخص های ارائه شده توسط وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی نسبت به سطح کشوری دراکثرموارد رشد قابل توجهی داشته وضمن حمایت های وزارت متبوع وسازمان مدیریت از مرکز، جهت بهره مندی بیشتر از ظرفیت این مرکز اقدامات بایسته ای در خصوص اختصاص بودجه صورت پذیرد.

نظر شما :